AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMI

AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMI

 

       Ailelerin eğitim sürecinde etkili bir biçimde yer almalarının çok temel gerekçeleri vardı:

 

  •        Bunlardan en önemlisi, anne babaların çocuklarıyla en yoğun iletişim içinde olan bireyler olmalarıdır. Eğitim sürecinde ve çocukların gelişiminde anne-babaların gözlemlerinden ve görüşlerinden yararlanmak çocukların gelişimini kolaylaştırıcı  bir anlam taşımaktadır.
  •        Toplumumuza genel olarak bir bakıldığında özellikle annelerin eğitim düzeylerinin alt düzeyde olması onların çocuklarına gerek ev ortamında çeşitli beceriler kazandırmalarına gerekse okuldan beklenen akademik katkılara yeterince cevap vermemelerine yol açmaktadır. Aile katılım programları bu yönden yetişkin eğitim programı olarak da  algılanmakta ve toplumda anne babaların özellikle de annelerin gelişimine önemli katkılar  sağlamakta dır.
  •        Ailelerin okulu tanıması, kendilerini bir parçası olarak hissetmesi, onların okul ve öğrenciler için kaynaklar araması için de fırsat sağlamaktadır. Ailelerdin katılımında bir diğer gerekçe de çocuklarının akademik performanslarının , okulun akademik standartlarının da yükselmesine katkı sağlayacak olmasıdır.
  •        Sınıf ve okul ortamı içerisinde ortak bir kültürün oluşması için ailelerin eğitim sürecine ilişkin bazı etkinlikleri ev ortamına taşımaları ve bunları geliştirmeleri de çok yararlı olacaktır.
  •        Ailelerin çocukların gelişimi için en iyi ve etkili yolları, yöntemleri bulmak için çaba sarfetmektedirler. Ancak zaman  zaman bu ip uçlarını bulmakta zorlanmakta dırlar.
  •        Aile katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikten hem aile hem çocuk yarar görmektedir.
  •        Çocukların benlik algısı olumlu yönde etkilenmektedir.
  •        Ailelerin okula ve eğitime karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Yorumlar

Yorum Bırakın