İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm

İlgi Öztürk Ertem

Ankara Üniversitesi

Özet 

Bu yazının amacı ilk üç yaşta gelişimsel sorunları ya da gecikmeleri olan çocuklar ve ailelerine verilen
hizmetlerin yapılanması ile ilgili ülkemizdeki sorunlardan üçünü irdelemek ve uygulanabilecek çözüm
önerilerini gündeme getirmektir. Sorunlardan ilki sağlık hizmeti içinde gelişimsel izlemin yapılması, erken tanı
konulması ve gerekli hizmetlere erken yönlendirme yapılması ile ilgilidir. Gelişimsel Pediatri biliminin
ülkemizde yaygınlaşması ve farklı alanlardaki sağlık çalışanları için eğitim programları geliştirmesi bu soruna
çözüm olabilecek bir model olarak özetlenmektedir. İkinci sorun gelişimsel gecikmeleri olan çocukların
değerlendirme yöntemlerinin yetersizliğidir. Aile merkezli değerlendirme modelinin hızla yaygınlaşması bu
soruna çözüm olarak önerilmektedir. Bu yazıda irdelenen üçüncü sorun ise 0-3 yaştaki çocuklara verilen
gelişimsel destek ve özel eğitim hizmetlerinin günümüzde bu alanda altın standart olarak kabul edilen “aile
merkezli erken destek programı” özelliklerini taşımamasıdır.Aile merkezli erken destek programlarının yaygınlaşabilmesi için gelişimsel sorunları ve gecikmeleri olan çocuklara hizmet veren uzmanların aile merkezli erken destek programları konusunda eğitimi büyük önem taşımaktadır. İlk üç yaşta gelişim açısından zorlukları, gecikmeleri ya da sorunları olan çocukların güncel bilimsel yaklaşımlara ulaşabilmesi için erken dönemde farkedilmelerini, uygun yöntemler ile değerlendirilmelerini, aile merkezli erken destek hizmetlerine ulaşmalarını ve sürdürmelerini engelleyen etmenler hızla giderilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Gelişimsel sorunlar, erken tanı, erken destek

 

Yorumlar

Yorum Bırakın