OTİZM: BAŞLICA DAVRANIŞ SORUNLARI VE PRATİK YAKLAŞIM

OTİZM: BAŞLICA DAVRANIŞ SORUNLARI VE PRATİK YAKLAŞIM

Dr. Barış KORKMAZ

Yeni Symposium 39 (1): 26-34, 2001

…ÖZET

Otizm, Ÿ3 yaş öšncesi başlayan gelişimsel bir bozukluktur. Zamanla bazı bulguların şiddeti hafiflese veya kaybolsa da temel belirtileri değişmez. Seyrek olmayarak otizmle ilişkili nöšrolojik bozukluklar ve davranış sorunları ile Ǎocuk Nöšrologları ilgilenir. Mamafih, otizmde biyolojik araştırmalar nadiren anlamlı bir sonuç verirler; bu nedenle gereksiz tetkiklerden kaçınılmalıdır. Epilepsi, dismorfizm, agresyon gibi davranış sorunları, depresyon ve otomŸütilasyon ayrıntılı tetkik yapılmasını gerektirebilir. Otizmde temel tedavi eğitim ve davranış terapilerdir. Epileptik nšöbetler dışında pek çok davranış sorunu farmakolojik tedavi ile düŸzeltilebilir veya hafifletilebilir. Kullanılan ilaçların yan etkilerine dikkate edilmelidir ve her hastanın öšzelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak ilaç seçilmelidir ‚çocuk nšörologları sıklıkla etiyolojik etkeni saptamaya yšönelik olarak otizme yaklaşırlar ve orta-ağır zeka engelli otistiklerde farmakolojik tedavi seçeneğini zorlarlar.

Anahtar söšzcüŸkler: Otizm, çocuk,tedavi,davranış sorunu.

Makalenin Tam Metnini İncelemek İçin Lütfen Aşağıdaki Başlığı Tıklayınız

OTİZM BAŞLICA DAVRANIŞ SORUNLARI VE PRATİK YAKLAŞIM

 

Yorumlar

Yorum Bırakın