DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (PANEL)

 

Moderatör : Fatih Ünal1

Panelistler : Ebru Çengel Kültür2, Ferhunde Öktem1, Meral Topçu3, Dilek Yalnızoğlu4

Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:160-167

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) sık görülen ancak çoğu hekimin kafasında tanı ve tedavi süreci ile ilgili çeşitli soru işaretleri oluşturan bir bozukluktur. Bu panel, bu sorulara açıklık getirmek amacıyla, değişik disiplinlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

1Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

2Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

3Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Ünitesi, Ankara

4Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Ünitesi, Ankara

 

SİTENİN NOTU:

* Dr. Ünal'ın ;DEHB’nin tanısında yaşanan güçlüklerin eşlik eden psikiyatrik bozukluklarla sınırlı olmadığını düşünüyorum. Bu konuda Dr. Öktem’in görüşlerini almak istiyorum. sorusuna  Sayın Dr. Öktem'in cevap verdiği paragrafın aile tutumları konusunda oldukça açıklayıcıdır.

 

* Dr. Ünal'ın ;DEHB tedavisinde kullanılan bu ilaçlar konusunda Dr. Kültür’ün görüşlerini almak istiyorum.DEHB’de hangi ilaçları kullanmaktayız ve bu ilaçların yan etkileri nelerdir sorusuna Dr. Kültür'ün cevap verdiği parağraf ve,

 

* Dr. Ünal'ın ;Son zamanlarda medyada bu ilaçların çocuklarda madde bağımlılığına yol açtığına ilişkin haberlerin bazı anne babaların aklını karıştırdığını düşünüyorum. Bu konuda yorum yapmak ister misiniz? sorusuna, Dr. Öktem'in cevap verdiği parağraflar DEHB'da ilaç kullanımı ile ilgili olarak en çok cevap aranan sorulara cevap olacak niteliktedir.

 

 

Yorumlar

Yorum Bırakın