ÇOCUKLARDA EVDEN, OKULDAN KAÇMA      

 

Evden Kaçma

Hatalı anne- baba  tutumları, anne yada babanın alkol bağımlısı olması, ruh sağlığının bozuk olması,şiddete eğilimli olması, işsizlik nedeniyle ailenin ekonomik durumunun ciddi anlamda bozulmuş olması gibi sebepler aile içi ilişkileri olumsuz şekilde etkiler, bu olumsuz ortamdan  uzaklaşmak niyetiyle çocuk

evden ayrılabilir. Çocuğun birkaç saat kaybolduğu, sonra kuytu bir köşede, bodrumda ya da harabede bulunduğu görülür. Bu davranışa çoğu zaman bir sebep bulunmaz. Ama önemli sebepler arasında aile içi çatışmalar, mutlu bir yuvaya özlem, sevilmediğine inanmak, hor görülme, iş yapmaya zorlanma vb.

sayılabilir. Okul başarısı düşük, aldığı zayıf karne yüzünden dayak yiyeceğinden korkan çocuklar da evden kaçma eylemine girebilir.

Yapılan araştırmalara göre tinerci olarak isimlendirilen ‘köprü altı çocukları’ genelde sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi düşük  mutsuz ailelerden gelmektedir.

Okuldan Kaçma

Okuldan kaçan çocuklar da, yoğun olarak disiplin sorunu görülür. Saldırgan davranışlar ve umursamazlık söz konusudur. Okuldan sık kaçan öğrenci grubuna takılabilirler. Hiç kimseyi, hiç bir şeyi takmayan bir tutum sergilerler. Zeka kapasiteleri normal ya da normalin altında olabilir.Genellikle öğrenme ve

başarı motivasyonları düşüktür. Aile yapılarında ilgi ve sevginin yetersiz olduğu bir ortam vardır. Okul ortamında öğretmenleriyle  sorun yaşıyor olabilirler. Çocuğun okula gitmediğinden çoğunlukla anne babanın haberi yoktur.

            Bunların dışında uyuşturucu kullanımı, kumar bağımlılığı, taciz edilme , hamilelik gibi nedenlerden dolayı okuldan kaçmalar görülebilir.

ÖNERİLER

        Çocuğun okulla ilgili olumsuz düşünce ve tutumları, okul başarısıyla ilgili korkusu, gizemli davranışları gözden kaçırılmamalı ve okulla ilgili olumsuz düşünce ve tutumlarını olumluya çevirme konusunda yardımcı olunmalı,

        Öne sürdüğü bahanelere karşı uyanık olunmalı,

        Aile çocuğun sınav sonuçlarından, ev ödevlerini yapıp yapmadığından, okuldaki olaylardan haberdar olmalı,

        Okul yönetimi, çocuğun devamsızlık durumuyla ilgili aileyi bilgilendirmeli,

        Çocuğun, okuldan kaçma nedenleri tespit edilmeli, gerekirse profesyonel yardım alınmalı,

        Okuldan kaçmanın sonuçları konusunda çocukla konuşulmalı ve somut anlaşmalar yapılmalı,

        Çocuğun iyi davranışları ödüllendirilmeli,

        Tüm önlemlere rağmen sorun devam ediyorsa, gerektiğinde çocuğun kendini daha iyi hissedebileceği başka okul seçenekleri değerlendirilmeli.

Yorumlar

Yorum Bırakın