SİZİN KARAKTERİNİZ HANGİ RENK?

 

Farklı karakterlerin özelliklerini tespit etmede bir ölçü olarak aşağıda bir test uygulaması yer almaktadır. Aşağıdaki test, her biri dört şıktan oluşan 15 soru içermektedir. Seçeneklerde belirtilen özelliklerle size ne derece uyar ise ona göre puan veriniz.

PUANLANDIRMA

            Her sorunun altında 4 şık yer almaktadır. Soruları cevaplarken size en uygun seçeneğe XX işareti, o seçenekten sonra size en uygun seçeneğe ise X işareti koyun. Seçeneklerden sadece iki şıkka işaret koyun, eğer sadece tek şıkka işaret koyacaksanız o şıkka XX işareti koyun.

            Örnek;

            Örneğin 1. Soruda sizin cevabınıza en uygun olan seçenek ( B ) şıkkına XX, bundan sonraki şık  ( D ) ise ona X işareti koyun.

            Not: XX= 2 puan,   X= 1 puan olarak değerlendirilir.

            Derecelendirmeden sonra A, B, C, D şıklarının puanlarını ayrı ayrı sayın. En son olarak bu şıkların toplam puanlarını kıyaslayın. Hangi gruptaki puanınız ağırlıkta ise baskın karakter özelliklerinizin o gruba girdiği anlaşılacaktır.

            Not: Aşağıdaki test sizin ağırlıklı olarak hangi gruba ait olduğunuzu ortaya çıkaracaktır, bu yüzden testi işaretlerken şu anda sahip olduğunuzu işaretleyiniz.

           

 

 

XX

X

1.

Aşağıdaki beyitlerden hangisi sizi daha iyi anlatır?

 

 

 

a.Güçlü, kararlı, girişken ve doğuştan liderim. Düşer kalkar yoluma devam ederim.

 

 

 

b.Hayata anlamlı renkler katar, eğlenceyi severim. Ömür boyu herkesin mutlu ve neşeli olmasını dilerim.

 

 

 

c.Her anımı huzurlu ve sakin geçirmek isterim.Kavga gürültü sevmem, işlerimde en kolay yolu seçerim.

 

 

 

d.Her şeyin mükemmel,düzgün,kusursuz olmasını isterim

 

 

2.

Genellikle hangi tempoda ve nasıl konuşursunuz?

 

 

 

a.Hızlı ve sonuca yönelik

 

 

 

b.Çok hızlı,heyecanlı ve eğlenceli

 

 

 

c.Daha yavaş ve sakin

 

 

 

d.Normal ve söyleyeceklerimi aklımda tartarak

 

 

3.

Bir işe motive olmanızı sağlayan en önemli unsur hangisidir?

 

 

 

a.Sonuçları düşünmek

 

 

 

b.Onaylanmak, takdir edilmek

 

 

c.Gruptaki arkadaşlarımın desteği

 

 

d.Etkinlik, düzen ve disiplin

 

 

4.

Çalışma tarzınız hangisine uygundur?

 

 

 

a.Yoğun ve hızlıyımdır. Aynı anda birkaç işi bir arada yapabilirim.

 

 

b.Özgür bir ortamda çalışırım.İnsan ilişkileri odaklıyımdır.

 

 

c.Ön planda olmayan ama gruba her türlü desteği veren bir yapım vardır.

 

 

d.Ayrıntıları önemserim ve tek bir konuya odaklanarak çalışırım.

 

 

5.

Çalışma temponuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

 

 

a.Hızlı bir tempoda çalışır, çabuk karar almayı severim.

 

 

b.İşlerin rutin ve sıkıcı olmadığı ortamlarda yüksek motivasyonla çalışırım

 

 

c.Nadiren aceleciyimdir.Geç de olsa üstlendiğim işi bitiririm.

 

 

d.Ayrıntılı düşünerek karar veririm. İş bitirici bir tempoyla çalışırım.

 

 

6.

Hangisi sizi daha çok rahatsız eder?

 

 

 

a.Zaman israfı ve işlerin gecikmesi

 

 

b.Tekrar gerektiren işler ve monotonluk

 

 

c.Çatışma ortamı ve anlaşmazlıklar

 

 

d.Yanılmak ve yapılan hatanın tekrarlanması

 

 

7.

Bulunduğunuz gruplarda hangi konumda daha başarılı olursunuz?

 

 

 

a.Olaylara yön veren ve otoriteyi kullanan

 

 

b.İnsanları motive eden ve neşelendiren

 

 

c.Uzlaştırıcı ve grup içindeki uyumu sağlayan

 

 

d.Bilgi sağlayıcı, araştırıcı ve olayları takip eden

 

 

8.

Hangisi sizi daha çok strese sokar?

 

 

 

a.Olaylar üzerindeki güç ve kontrolümün azaldığını hissetmek.

 

 

b.Sıkıcı, rutin işler yapılan bir ortamda bulunmak

 

 

c.Beni aşacağını düşündüğüm sorumluluklar üstlenmek

 

 

d.Düzensiz ortamlar ve eksik yapılan işler

 

 

9.

Bir öğrenci olsanız ve öğretmeniniz sınav kağıdınızı ikinci defa incelediğinde puanızı artırdığını söylese nasıl bir tepki verirsiniz?

 

 

 

a.Bunu zaten hak  ettiğimi düşünürüm.

 

 

b.Çok sevinirim ve sevincimi belli ederim.

 

 

c.Hocama teşekkür eder ve saygı duyarım.

 

 

d.Hocamın nerede hata yaptığını merak eder, kağıdımı görmek isterim.

 

 

10.

Saatler sürecek bir iş toplantısına katılmanız gerektiğinde aşağıdakilerden hangisini benimsersiniz?

 

 

 

a.Konunun ana hatlarının konuşulması için, sonucun belli olmasından hemen sonra çıkmayı  tercih ederim.

 

 

b.Toplantı eğlenceli bir şekilde devam ettiğinde sonuna kadar kalmayı, sıkıcı olmaya başladığında erken çıkmayı tercih ederim.

 

 

c.Toplantının huzur içinde geçmesi ve güzel kararlar çıkması için üstüme düşeni yaparım.

 

 

d.Toplantıya vaktinden önce gelir, tüm detayları not eder ve bir değerlendirme yapmak için geç çıkarım.

 

 

11.

Kendinizde gördüğünüz en zayıf yönünüz hangisidir?

 

 

 

a.İnsanlar işleri istediğim gibi yapmadığında ve seri olmadıklarında sinirlenmek

 

 

b.Düzensiz, dağınık ve programsız olmak.

 

 

c.Kimseye hayır diyememek ve başkalarının işine koşarken kendi işimi aksatmak.

 

 

d.Her şeyin kusursuz ve mükemmel olmasını istemek.İnsanlar buna uymadığında sinirlenmek.

 

 

12.

Kendinizde gördüğünüz en güçlü yönünüz hangisidir?

 

 

 

a.Kısa sürede karar alan

 

 

b.Girdiğim ortamlara neşe ve heyecan katan tarafım

 

 

c.Her türlü ortama uyum sağlamam ve çatışmaları önleme gayretim.

 

 

d.Her şeyi planlı,programlı ve düzenli yapma huyum.

 

 

13.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?

 

 

 

a.Güçlü, kararlı, otoriter ve yönlendirici

 

 

b.Popüler ,neşeli,sevimli ve muzip

 

 

c.Barışcıl, sevecen, uyumlu ve sakin

 

 

d.Tertipli, düzenli disiplinli ve planlı

 

 

14.

Çalışma masanızda nelere dikkat edersiniz?

 

 

 

a.Öncelikle verdiğim şeyleri yapacak şekilde düzenlenmiş sade bir masayı tercih ederim.

 

 

b.İnsanlara karma karışık gelen ama benim aradığım her şeyi  bulduğum bir masada çalışırım.

 

 

c.Önce masamın üzerine gerekli olan her türlü araç gereci koyarım. Sık sık kalkarak enerjimi harcamak istemem.

 

 

d.İyi bir iş çıkarmak için masam son derece derli, toplu ve düzenli olamlıdır.

 

 

15.

Ertesi gün çözülmesi gereken bir problem varsa o akşam ki ruh haliniz nasıl olur?

 

 

 

a.Çok büyük tedirginlik duymam, çünkü ertesi gün o işi olması gerektiği gibi yapacağımdan eminimdir.

 

 

b.Çok tedirginlik duymam, çünkü nasıl olsa işler bir şekilde hallolacaktır.

 

 

c.Sorumluluğun üstümde olmasından dolayı tedirginlik duyarım.

 

 

d.Tedirginlik duyarım ve gecenin büyük bir bölümünde problemin nasıl çözüleceği ile ilgili planlar yaparım.

 

 

 

DEĞERLENDİRME

            Aldığınız puanların toplamını, şıklara göre aşağıya not ediniz.

            A:            B:         C:         D:

 

Testin Değerlendirmesi

A şıkkındaki puanlarınız ağırlıklı ise siz güçlü kararlı yapıya sahip kırmızı karakterli bir kişisiniz.

B şıkkındaki puanlarınız çok ise siz popüler neşeli sarı karakteri ağır basan bir kişisiniz.

C şıkkındaki puanlarınız çok ise siz barışcıl sevecen yeşil karakterli bir kişisiniz

D şıkkındaki puanlarınız çok ise tertipli düzenli yapıya sahip mavi karakterli bir kişisiniz.

            Bu ön testimizden sonra test sonucunda çıkan renkler neleri ifade ediyorlar öğrenelim. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi karakterli olmak ne anlama geliyor neleri ifade ediyor bunlara bakalım.

4 AYRI RENK VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ

            Geçmişe dönüp bakıldığında insanlar ve onların davranışlarını anlamak için bir çok yöntem bulunmuştur. Bu yöntemlerin hepsinin ortak amacı insan ve davranışlarını anlamak ve çözümlemektir. Çünkü dünyada ne kadar insan varsa o kadar da farklı kişilikler var. O yüzden de insanları tanımak, anlamak, davranışlarının altında yatan nedenleri tespit etmek için bir değil, çok farklı yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde, bir analizi yapıldığında insanların temelde 4 farklı gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu çalışmada biz 4 farklı karakteri sarı,kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı renkle simgeledik.  

 

 1. SARI: Çılgın bir renktir, neşeyi ve hareketi simgeler. Çalışmamızda da popüler, neşeli, kabına sığamayan kişileri bu renkle simgeledik.
 2. MAVİ: Asaleti ve ciddiyeti simgeleyen bir renktir. Tertipli, düzenli, kuralcı ve disiplini seven insanlar bu gruba girerler.
 3. KIRMIZI: Canlı ve dikkat çekici bir renktir. Gücü kararlılığı ve sahiplenmeyi simgeler. Güçlü, kararlı ve yönetme eğilimli kişiler bu renkle simgelenmektedir.
 4. YEŞİL: Rahatlatıcı ve huzur verici bir renktir. Sükuneti ve uyumu simgeler.

 

1.SARI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Sarı Karakter

Doğuştan hareketli kıpır kıpır koşarlar,

Herkesi eğlendirir, güldürür, çoşarlar,

Konuşmayı çok severler, muziptirler uçarlar

Dağınıklık zayıf yanı, hep döküp saçarlar

Çok sevilir, duygusal med-cezirler yaşar

Bitmek bilmez hayatında inişler çıkışlar

Etrafa neşe verir, mutluluk saçarlar

Bir bakarsın bir köşede gizli gizli ağlarlar

Altın sarısı gibi saf çocuk ruhludur

Pireyi deve eder, abartma huyludur

Her şeyi atlar, çok meraklı dopdoludur

İyi motive eder popüler çoşkuludur

Arkadaşlığında aşkında kader olmaz

Unutkandır, söz verir bir daha aramaz

İşe gönüllüdür fakat masada duramaz

Hayatı oyun görür akşam eve varamaz

Büyük projeleri görür hayal kurar

Etkilidir,  sloganı gelecekte parlar

Ciddi şeyleri değil, muzipliği hatırlar

Hep hafızasına kazınır renkli olaylar

SARI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Grişkendirler
 • Ayrıntılar üzerinde düşünmezler
 • Çalışma alanları dağınıktır
 • Hayata “beni fark et” mesajı verirler
 • Onları toparlayacak birine ihtiyaç duyarlar
 • Eğlenceli tiplerdir. Her konuda espiri yeteneğine sahiptirler
 • Çocuklukları eğlenceli ve hareketli geçer
 • Konuşmayı çok severler
 • Sık sık bir şeyleri döküp saçarlar
 • Mutluluk ve enerji yayarlar. Hüzünlü ortamları sevmezler
 • Hafızalarında hep renkli şeyler vardır
 • Unutkanlıkları çoktur
 • Dikkatsizdirler
 • Diğerlerine göre insanlara daha çabuk inanırlar
 • Sıkıcı ortamların havasını değiştirmekte ustadırlar
 • Hazır cevaptırlar
 • Çocuk ruhludurlar
 • Her zaman parlak fikirleri vardır
 • İkna edicidirler
 • İnsanlarla çabuk kaynaşıp arkadaş olurlar
 • İşleri kolay yoldan halledecek parlak fikirleri vardır
 • Sorunlara ilginç çözümler bulurlar
 • Çok meraklıdırlar

Bu karakterdeki kişiler eğlenmeyi ve eğlendirme­yi çok severler. Genellikle insanları motive eden kişiler­dir. Çünkü pozitif enerji yayarlar ve bulundukları orta­ma heyecan ve neşe katarlar. Yalnız bu kişilerin durumu inişli ve çıkışlıdır.

Farklı fikirleri ortaya atarlar ama genellikle başla­dıkları işin devamını getiremezler. Bu yüzden onları motive etmek için kendilerine işin eğlenceli ve rahat yönlerini göstermelisiniz. Sevildiklerini hissettiklerinde ve fark edilen popüler kişiler olduklarını gördüklerinde çok iyi motive olurlar.

Strese girdikleri zaman genellikle yemek yerler, alışverişe çıkarlar, eğlenceli ortamlar ararlar, kendilerini anlayacak birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyarlar.

Sarı karakterli bir kişiyi stresten kurtarmak için can kulağıyla dinleyin ve içini dökmesini sağlayın. Ona yanında olduğunuzu hissettirin, yeni umutlar verin, ba­şarabileceğine inandırın. Böyle davrandığınızda size eğ­lenceli hikâyeler anlatmaya başladığını görürseniz hiç şaşırmayın.

Bir de yaptıkları yanlıştan dolayı asla onları doğ­rudan suçlamayın. Onları kimseyle kıyaslamayın, baskı da yapmayın. Bu onların mücadele güçlerini kaybetme­melerine yardımcı olur.

Turgut Özal, Cem Yılmaz, Nejat Uygur, Ata Demirer… sarı karakteri baskın olan ünlülere örnek  olarak verilebilir.

 

2.MAVİ KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Mavi Karakter

Mükemmeliyetçi, düzenli, planlı, programlıdır

Ayrıntı düşkünü, dosyalar bile numaralıdır

Onlar için her şey zamanında titizce olmalıdır

Duygularını saklar mantık ağırlıklıdır

Yaratılışa nazik, hassas, kibar tiplerdir

Hasta olmamak için aşırı tedbirlidir

Misafir gelecekse önceden haberlidir

Detayları düşünür, her şeyi bilmelidir

Onları herkes sever, idealist olurlar

Kusurları görür, dostça uyarırlar

Biraz rahat olsalar mutluluğu bulurlar

Önce planlar sonra hedefi vururlar

Görünüşte şık giyimli bakımlıdır

Şüpheci yapıda içine kapanıktır

İşinde dikkatli ve aşırı duyarlıdır

Kültürlü, yetenekli, insan odaklıdır

Elementi topraktır, sularla şenlenir

Her türlü zenginli yerinde işlenir

Maviler harmanlansa bereketlenir

Onlarla hedefe güvenle gidilir

MAVİ KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Mükemmeliyetçidirler
 • Daima tedbirlidirler
 • Her zaman kurallardan yana olurlar
 • Derli toplu ve düzenlidirler
 • Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar
 • Planlı, programlı tiplerdir
 • Detaycı insandırlar
 • Meraklıdırlar, araştırmaya yöneliktirler
 • “-meli, -malı” gibi ekleri fazlasıyla kullanırlar
 • Riskleri önceden görürler
 • Ciddi ve ağırbaşlıdırlar
 • Standartları yüksektir
 • Yeteneklidir

Mavi karaktere sahip kişiler kuralları olan ve de­taylara önem veren insanlardır. Daima kurallara uymak­tan yanadırlar. O yüzden bu karakterdeki birini motive etmek istiyorsanız işi ayrıntıları ile planlı ve programlı bir şekilde anlatmalısınız. Onlara işi mükemmel ve düz gün bir şekilde yapacakları hissini vermelisiniz. Çünkü biraz karamsar kişilerdir ve riskleri önceden görürler.

İşler düzenli yapılmayıp, mükemmellik anlayışla­rı sarsıldığında, hayatları kusursuz olmadığında, bir de etraflarında ciddi olmayan, düzensiz insanlar olduğu za­man çok yıpranırlar ve strese girerler. Ciddiye alınma­dıklarını düşünürler. Hassas ve derin düşünceli oldukla­rından çabucak incinirler. Onlar için bunlar çok kötü an­lardır. Bu durumlarda mükemmellik için daha çok çalı­şırlar. Problemleri daha çok analiz ederler, konu üzerin­de daha fazla düşünürler. Bir nevi inzivaya çekilir, so­runlarıyla ilgili yazıp çizerler. Kendilerini geri çeker ve kitaplara gömülürler.

Strese girdiklerinde kendileri sizinle konuşana kadar sessiz kalın. Bırakın önce onlar konuşsunlar. Siz onlara soru sormayın, sabırla bekleyin. Onları suçlama­dan konuşun; bulundukları ruh haline girin ve onları oradan ağır ağır çıkartın. "Neler hissettiğini anlamaya çalışıyorum" şeklinde konuşun. Onları asla yalnız bırak­mayın ve en önemlisi de asla uğraşmaktan vazgeçme­yin. Çünkü onlar bu durumlarda pes etmenizi beklerler.

Ayrıca sözlerinize hayatın ne kadar da güzel oldu­ğunu söyleyerek başlamayın. Kederlerini küçümseme­yin. "Bir şeyleri de iyi tarafından gör" veya, "Kalk eğle­nelim, neşelenelim" demeyin.

Hulki Cevizoğlu, Savaş Ay, Can Dündar… mavi karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak verilebilir.

3.KIRMIZI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Kırmızı Karakter

Güçlü kararlıdır, sadece kendisiyle yarışır

Benim dediğim gibi der, herkese karışır

Kaybetmeye dayanamaz, çalışması sıklaşır

Tutkuludur, tüm engellerle savaşır

Adeta lider doğmuştur, başka lider tanımaz

Lider olmadığı ortamlarda bulunmaz

Koyu tartışmacıdır, herkese göre davranmaz

Kırmızıları anlayabilirseniz sorun çıkarmaz

Heyecanı hiç bitmez, sönmek bilmez ateşi

Ondan etkilenir hayatına giren her kişi

Sonuç odaklıdır elinden kalmaz işi

Kendini belli eder bir ortama girişi

Olmazsa olmaz fıtraten ataştir elementi

Kızarsa kafası yakar Haliç’i Levent’i

Kendi kurallarını koyar uymaz başkasının ahengi

Dedikleri olmazsa gözü görmez cenk çelengi

Bir başkadır onun aşkı sevdası

Cananı için kıyar cana bin defası

Vazgeçmez, yılmaz önemli ise davası

Dostuna kıyamaz varsa sevgi vefası

Ses renginde vardır sanki büyük bir haykırış

Göz teması doğrudandır kartal gibi kararlı bir bakış

Haksızlığa hiç gelemez, çıkar ani başkaldırış

Haklının hakkını vermektir en sevdiği davranış

KIRMIZI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Hep dik durmaya çalışırlar, kimseden yardım istemeyi sevmezler
 • Kendilerini daima haklı görme eğilimleri vardır
 • Eleştirilmekten hoşlanmaz ve hiçbir sözün altında kalmazlar
 • Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar
 • Küçük yaştan itibaren bağımsız hareket etmeye alışıktırlar; yönlendirilmek istemezler
 • Amaca yöneliktirler; ani kararlarıyla insanları şaşırtabilirler
 • Önlerindeki işe aşırı odaklanmaları yüzünden, sonuçlar konusunda yeterli değerlendirmeyi yapamayabilirler
 • Adeta lider doğmuşlardır; aksi bir tarzı benimsemek istemezler
 • Özgüvenleri yüksektir
 • Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler
 • İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler
 • Güçlü istekleri vardır ve asla vazgeçmezler

Bu karakterdeki kişiler genellikle daha az motive edilmeye ihtiyaç duyan lider ruhlu ve girişken kişilerdir. Bir işte lider veya baş olacaklarını hissettikleri zaman o işe ilgi duyarlar.

Bu karakterde bir kişiyi motive etmek istiyorsa­nız ona lider olacağı hissini vermelisiniz. Çünkü onlar kuralları kendileri koymak isterler. Kimseye boyun eğ­mek istemezler. İşlerin kendi istedikleri gibi ve hemen olmasını isterler.

Bu kişiler sadece ailede, iş yerinde veya sosyal ha­yatta kontrolü kaybedince strese girerler. Stresli olduklarında daha çok çalışırlar. Zamanla yarışıp, sorunları dar zamana sığdırmak için etrafındakilere meydan okur­lar. Olayların kontrolleri altına girdiğini gördüklerinde sakinleşebilirler.

Strese girdiklerinde onları motive etmek için ha­rekete teşvik edin. Yeni umutlar verin ve cesaretlenme­lerini sağlayın. Onlara endişenizi belli etmeyin ve "sen yapabilirsin" mesajını verin.

Uğraştığı şeyi bırakıp, dinlenmesini asla tavsiye etmeyin. "Çok yoruldun, bırak, hayatını yaşa, tatile çık..." gibi sözleri onlara asla söylemeyin. Çünkü onlar sorunlarını daha çok çalışarak halletmeye çalışan kişi­lerdir.

Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses… kırmızı karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak verilebilir.

4.YEŞİL KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Yeşil Karakter

Halim selim, sessiz uyumlu, sabırlıdır

İş güçten yorulmaz soğukkanlıdır

Arabulucu, sevecen, arkadaş canlısıdır

Çok az konuşur, yumuşak başlıdır

Çatışmadan kaçar, kavga gürültü sevmez

Kendinden ödün verir, “hayır” demeyi bilmez

Çevresiyle ilgilenirken kendini düşünmez

Ketumdur, duygularını açmayı beceremez

Her halinden memnun, sevgi doludur

İnce espriler yapar, orta yolludur

İyi takip eder, takım ruhludur

Saygılı, duygulu, hep huzurludur

Yüzleri mütebbessim, ifade yüklüdür

Sırlarını açık etmez, çok güçlüdür

Tarzı herkesi rahata kavuşturur

Kendi fırtınasını içinde susturur

Elementi sudur kana kana içilir

Onlarla ömür güzel geçirilir

Sevgi ve muhabbeti incelikle seçilir

Sükunet sembolü, esenlik yelidir

 

YEŞİL KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • İnce ve düşündürücü espri anlayışına sahiptirler
 • Çok rahattırlar
 • Kendileriyle barışıktırlar
 • Diğer karakterlere nazaran soğukkanlıdırlar
 • Çatışmadan çok çekinirler
 • Parolaları; evde barış, işyerinde barış ve cihanda barıştır
 • Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek isterler
 • Doğal arabulucudurlar
 • Hallerinden hep memnun olurlar
 • Çok sabırlıdırlar
 • İçlerinde bir fırtına koparken dışarıdan sakin görünebilirler
 • Fazla enerji harcamayı sevmezler
 • Kimseyi kırmak istemezler

Yeşil karakterli kişiler sorumluluk üstlenmekten ve risk almaktan hoşlanmayan kişilerdir. Karakter grup­ları içinde en çok bu kişilerin motive edilmeye ihtiyacı vardır. Dış referanslı, itaatkârdırlar. Sorun çıkartmadan karşısındakilerle ortak yönleri bulup uyum sağlayan ki­şilerdir.

Çok enerji gerektirmeyen, gürültüsüz ve huzurlu işleri severler, hatta monoton işlerde çok başarılı olabi­lirler. Ancak kendilerinden çok şey beklediğinizi hisse­derlerse bundan kaçmak isterler.

Hayati kararlar almak zorunda olmaları onları strese sokabilir. îçten içe kendilerini problemlerden na­sıl uzaklaştırabileceklerinin hesabını yaparlar. Bunu ya­parken duygu ve düşüncelerini asla belli etmezler, hatta depresyonda oldukları bile anlaşılmaz.

Bu durumda onların değerlendirmelerine katılıp uyum sağlayın, haklı olduklarını söyleyin ve onlara iyi bir insan olduklarını ifade edin. Her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin ve bütün sorunları halledebile­cekleri mesajını verin.

Strese girdiklerinde onlardan uzaklaşmayın, so­runlarını küçümsemeyin, bu durumdan hemen çıkmala­rım beklemeyin. Onları heyecanlandırmayın ve hatta problemlerini beraber çözün. "Aman bunu da mı dert et­tin ve yapamadın" gibi söz söylemeyin.

Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Recai Kutan, Metin Şentürk… yeşil karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak verilebilir

Kral Arthur ve Dört Şövalyesi

Kral Arthur’un farklı karakter özelliklerine sahip dört şövalyesi vardır. Kralın yardımcısı bir gün şövalyelerin kendisine komple kurduklarını söyleyerek şövalyelere iftira atar. Kral yardımcısına inanır ve dört şövalyenin giyotin ile başlarının kesilmesine karar verir.

Büyük bir meydanda giyotin hazırlanır, halk toplanır ve cellat giyotinin yanına gelir. Askerler dört şövalyeyi giyotinin yanına getirirler.

Cellat şövalyeleri tanımakta ve onları çok sevmektedir, fakat emir büyük yerdendir. İlk şövalyeyi giyotinin altına sokar ve düğmeye basar, ancak bıçak aşağı düşmez. Kral bıçağın aşağı düşmediğini görünce bunda bir hayır var diye düşünür ve şövalyeleri affettiğini söyler . kralın bu davranışına dört şövalyenin de farklı tepkileri olur.

Kırmızı karakterli şövalye halka dönerek;

“Bizim asılmamız zaten hataydı. Hak yerini buldu.” der ve merdivenlerden aşağı iner.

Sarı karakterli şövalye arkadaşlarına dönerek;

“ Haydi gelin bu olayı kutlayalım. Bu gece bütün yemekler benden..” diye bağırır, celladı da davet eder yemeğe.

Yeşil karakterli şövalye ise giyotinin kenarından üzgün bir şekilde duran celladın yanına gider ve “ üzülme, sen bir emir kulusun, biz her zaman seni severiz.” ve ona sarılır.

Mavi karakterli şövalye ise ilk şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra giyotinin bıçağının altına gider ve cellada dönerek şöyle der: “ Bunun bıçağını iyi yağlamamışsın!”

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi her karakterin aynı olaya bakış açısı, yaklaşımı farklıdır. Şu da hiçbir zaman unutulmamalıdır: Her insanda bu 4 karakterin farklı karışımları bulunmaktadır. İnsanlarda bu 4 farklı karakterden biri baskın olsa da diğer karakter özellikleri de mevcuttur. Bu durumda aslında kişiliklerdeki zenginliği, çeşitliliği meydana getirmektedir. Nasıl dünyadaki hiçbir kişinin parmak izi birbirinin aynısı değilse, insanların kişilik özellikleri de aynı değildir.

İletişimde başarılı olmak istiyorsak öncelikle karşımızdakinin olaylara bakış açısı, yaklaşım tarzı, yani kısacası hangi karakter özelliğinin baskın olduğunu bilmemiz büyük önem taşımaktadır. Bu sayede iletişim kazalarını en aza indirebilir, çevremizle sağlıklı bir iletişim ağı kurabiliriz. Bu sayede eşler arasında sağlıklı bir ortam, öğretmen-öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim, işyerinde sağlıklı bir ortam oluşturulabilir. Karşımızdakinin ne kadar çok tanırsak, kişilik özelliklerinin farkına varabilirsek, iletişimde de o derece başarılı oluruz.

Kendi dünyanızla ve dış dünyayla sağlıklı bir iletişim, huzurlu ve güzel günler dileklerimle…

Yorumlar

Yorum Bırakın