Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

 

Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşları arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması çok önemlidir.Bu test Dr.Marianne Frostig tarafından 1963 yılında geliştirilmiş,özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamaya yönelik bir performans testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanabilir. Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dak. sürmektedir.Bir kalem-kağıt testi olup görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirir.

1-El-göz koordinasyonu
2-Şekil-zemin ayrımı
3-Şekil sabitliği(değişmezliği)
4-Mekan-konum algısı
5-Mekan ilişkilerinin algısı
Frostig gelişimsel-görsel algı testi materyalleri 20 sayfalık test kitapçığı, 11 adet örnek kart,(üzerlerinde üçgeni dikdörtgen, artı, ay,yıldız,uçurtma, elips, kare, daire çizimleri, 4. boyutun a ve b bölümleri için ayrı ayrı hazırlanan model kartlar, kurşun kalem, kırmızı, yeşil, kahverengi ve mavi olarak 4 adet boya kalemi)
Frostig aynı zamanda görsel algı yeteneğinin geliştirilmesi için uygulanan bir eğitim programıdır. Bu anlamı ile test ve eğitim programı bir bütündür. 

 

 

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Grubumuz Uzmanları Tarafından Uygulanmaktadır.

Lütfen Randevu Alınız.