GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

GEÇDA 

GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

GEÇDA, 0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır.

Geniş bir örneklem grubundan elde edilen sonuçlara dayalı olarak Türk çocuklarının gelişimsel özelliklerini yansıtması, çocuğun gelişimini tüm gelişim alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirebilecek sayıda madde içermesi, çocuğu oyun ortamında gözlemlemeye dayanması, uygulama ve değerlendirmesinin kolaylığı, standart bir uygulamaya ve materyal setine sahip olması aracın üstünlükleridir.

GEÇDA, Psikomotor (73 madde), Bilişsel (60 madde), Dil (60 madde), Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.

GEÇDA’nın yaş aralıklarının belirlenmesinde, gelişim dönemlerine göre gelişim hızlarının farklılaşması dikkate alınarak yirmi bir alt yaş aralığı kullanılmıştır.

  • 1–12 aylar arası birer aylık,
  • 13–24 aylar arası üçer aylık,
  • 25–36 aylar arası altışar aylık,
  • 37–72 aylar arası ise on ikişer aylık periyotlar halinde düzenlenmiştir.

GEÇDA standart bir Materyal Seti, El Kitabı, GEÇDA Formu ve Bilgi Formu kullanılarak uygulanmaktadır.

Araç ilk on beş gününü doldurmuş olan bebeklerden başlayarak yetmiş ikinci ayın sonuna kadar olan tüm çocuklara uygulanmaktadır. Özel gereksinimli çocukları daha ileri değerlendirmelere sevk etmek için de kullanılabilir.

GEÇDA Testi Nerelerde Kullanılır?

  • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında,
  • Hastanelerin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümlerinde,
  • Ana-Çocuk Sağlığı Merkezlerinde,
  • Özel Eğitim Merkezlerinde
  • Rehberlik Araştırma Merkezlerinde
  • Çeşitli kurum ve kuruluşların Gelişim Takip Birimlerinde kullanılabilir.

 

GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

Grubumuz Uzmanları Tarafından Uygulanmaktadır.

Lütfen Randevu Alınız.