Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi:

Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir.Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir.  Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ön koşul olarak görülmektedir.

 

 Goodenough Zekâ Testi Nasıl uygulanır?

Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’nde belirlenenkriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanarak toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı bulunur.

Zeka yaşı hesaplanırken önceden hazırlanmış olan çizelge kullanılmaktadır. Böylece çocuğun zekâ bölümü, Zekâ Bölümü = Zekâ Yaşı / Takvim Yaşı x 100 formülü ile saptanır. Goodenough Zekâ Testi, 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir.  Bu yaşların dışında kullanıldığında doğru sonucu vermez. Bu yüzden daha küçük ya da daha büyük yaşlardaki bireylere uygulanması doğru değildir

Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılabilmektedir.

 

Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

Grubumuz Uzmanları Tarafından Uygulanmaktadır.

Lütfen Randevu Alınız.