Little Ears (Dil Düzeyi Saptama)

Testin amacı; işitme engelli bir bireyin, işiten akranlarının sahip olduğu ortalama dil ve iletişim becerisini ölçü alarak, dil ve iletişim becerisi düzeyinin saptanmasıdır.