Psikolojik Danışma

Zor yaşam koşulları içerisinde hepimiz duygusal, zihinsel, fiziksel ve davranışsal bir takım sorunlar yaşarız. Psikolojik destek, yaşadığımız bu sorunların üstesinden gelebilmek için, bireysel veya ailece, ihtiyaca göre belirlediğimiz ve 45 dakika süren seanslar halinde devam eden bilimsel bilgi ve tekniklere dayanan çalışmalarımızı kapsamaktadır. Yardım; yaşanan sorun, sorunla ilgili farkındalık yaratmak, uyum veya sağaltımı hedef alır. Bireysel, grup, aile sağaltım çalışmalarımızdaki amaç; özel yaşam-iş sorunları, evlilik ve çift ilişkileri, çocukla iletişim-ilişki gibi sorunların çözümünde katkı sağlamaktır. Destek seanslarının başarısındaki en önemli etken danışan-danışman arasındaki işbirliğidir.

Tırnak yeme davranışı,

Çocuğun duygusal bir sorun yaşadığının göstergesi olabilir. Bu, ifade edilemeyen öfkeyi çocuğun kendisine yansıttığı durum olabilir. Ayrıca, tırnak yeme uyum bozukluğunun, özgüvensizliğin ya da çocuğun, aile içi sorunlarının taşıyıcısı olduğunun göstergesi olabilir. Tedavi için tırnak yeme davranışının sebepleri keşfedilmelidir. Çocuğun öfke, kaygı, korku gibi duygularını doğru ifade edebilmesi sağlanmalıdır. Eğer çocuk, ailede var olan bir sorunun taşıyıcısı ise (baskıcı ebeveyn-sorunlu anne-baba ilişkisi gibi) tutum değişikliğine gidilmelidir.

Ayrıca alışkanlığı değiştirmek için davranış değiştirme yöntemleri de kullanılabilir.

Parmak emme davranışı,

İlk çocukluk döneminde problem davranış olarak algılanmaz. Yaşla birlikte davranışın da azalması beklenir ve çoğunlukla 4 yaş civarı kaybolur. 4 yaş sonrası hala devam eden parmak emme davranışı bir sorun olarak algılanabilir. Parmak emme, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkiler. Anne- babaların kızarak, vurarak, acı sürerek ya da alay ederek (bebek gibisin…) müdahale etmesi sadece davranışın artmasına neden olur. Parmak emme davranışı bir gerileme (regresyon) davranışı olduğundan çocuğun ortamı da önemlidir, yeni kardeşe sahip olmak gibi… Çocuğa, yaşından küçük bir çocuk gibi muamele etmek özgüvenini sarsar ya da fiziksel ve zihinsel olarak yapmasına engel bulunmayan becerileri çocuğun yerine yapmak kendilik değerini ve kontrolünü olumsuz etkiler. Bu tip durumlarda gerileme davranışı olarak parmak emme ortaya çıkabilir. Davranışın değişmesi için ebeveyn davranışları değiştirilmelidir.

Günümüzde sık karşılaştığımız önemli bir sorun da boşanma oranının artışıdır. Boşanmış aile çocukları ve onların sorunları da çalışmalarımız içinde önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğun karışık duygular yaşamaması, kendini suçlu hissetmemesi ve yeni ilişki kurma deneyimlerinin etkilenmemesi için ebeveynler, öncelikle, boşanma fikirlerini ve yeni yaşam düzenleri ile ilgili bilgiyi anlaşılır biçimde çocukla paylaşmalıdırlar. Ebeveynler yaşadıkları sorunlar nedeniyle birbirlerine düşmanca davranmamalı, çocukları yan tutmak zorunda bırakmamalıdırlar. Her zaman “anne” ve “baba” olarak kalacakları, sadece “eş” olarak birbirlerinden ayrıldıkları iyi anlatılmalıdır. Boşanma sonrasında ise çocuk, eşlerden birine gittiğinde diğer ebeveyni kötülememesi önemlidir. Bu tip boşanma sorunları yaşayan çocuklarda duygusal bozukluklar, kendini suçlama, güven sorunları ve yeni ilişki kurmada zorlanma görülebilir. Olanakların elverdiğince çocuk için hem duygusal hem sosyal açıdan güvenli bir ortam yaratılarak yeni yaşam düzeni hakkında bilgi verilmelidir.

Aile danışmanlığı,

Aileyi oluşturan bireylerin, yaşadıkları sorunları bir araya gelerek çözmeyi hedefledikleri çalışma biçimidir. Danışma bireyi değil, aileyi hedef alır. Aile içindeki ilişkiler, iletişim biçimleri, sorunlar, bozukluklar gibi konularda çalışılır. Ailede yaşanan bu sorun ve bozuklukları çözmek aile danışmanının işidir. Sorun tespiti ve süreci çiftlere bağlıdır. Danışmanla işbirliği içerisinde çözüm odaklı ve yapıcı olmak önemlidir.